Zkratky

Co znamená zkratka Rfr.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

Rfr.


Co znamená zkratka Rfr. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka Rfr. znamená:

refrain

Zkratka Rfr. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka Rfr. znamená:

refrén, opakování

Zkratka Rfr. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou Rfr.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz