Zkratky

Co znamená zkratka BTW? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BTW


Co znamená zkratka BTW Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka BTW znamená:

By The Way

Zkratka BTW má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BTW znamená:

Mimochodem

Zkratka BTW patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka BTW. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?