Zkratky

Co znamená zkratka ILO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ILO


Co znamená zkratka ILO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka ILO znamená:

International Labour Organization

Zkratka ILO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ILO znamená:

Mezinárodní organizace práce

Zkratka ILO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky ILO. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.