Zkratky

Co znamená zkratka FYEO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FYEO


Co znamená zkratka FYEO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka FYEO znamená:

For Your Eyes Only

Zkratka FYEO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FYEO znamená:

Důvěrné (doslovně jen pro tvé oči)

Zkratka FYEO patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka FYEO. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte co je to CWG a TFTC? Pokud holdujete hře geocaching, tak určitě ano.