Zkratky

Co znamená zkratka UNEP? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNEP


Co znamená zkratka UNEP Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNEP znamená:

United Nations Environment Programme

Zkratka UNEP má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNEP znamená:

Program OSN pro životní prostředí

Zkratka UNEP patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky UNEP. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?