Zkratky

Co znamená zkratka VAN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

VAN


Co znamená zkratka VAN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka VAN znamená:

Vancouver - CANUCKS

Zkratka VAN patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky VAN. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.