Zkratky

Co znamená zkratka SGM? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

SGM


Co znamená zkratka SGM Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka SGM znamená:

Sergeant Major (United States Army)

Zkratka SGM má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka SGM znamená:

Praporčík (Armáda Spojených států)

Zkratka SGM patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou SGM. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?