Zkratky

Co znamená zkratka mΩ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů


Co znamená zkratka mΩ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka znamená:

Miliohm

Zkratka patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka . Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?