Zkratky

Co znamená zkratka c. s.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

c. s.


Co znamená zkratka c. s. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka c. s. znamená:

colla sinistra, resp. come sopra

Zkratka c. s. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka c. s. znamená:

levou rukou, resp. jako nahoře

Zkratka c. s. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky c. s.. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?