Zkratky

Co znamená zkratka RI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

RI


Co znamená zkratka RI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Státy USA

Zkratka RI znamená:

Rhode Island a Providence Plantations

Zkratka RI patří do kategorie Státy USA a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka RI. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?