Zkratky
Seznam zkratek v kategorii Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace

V kategorii se nacházejí anglické zkratky mezinárodních organizací s českým překladem. Z velké části se jedná o organizace spadající pod spojené národy (United Nations) jako například UNESCO nebo UNIDO. Dalšími zástupci jsou světové organizace jako WWF nebo WTO.

  • 1

Klíčová slova: význam pojmu, IDA, přesný význam, UNU, význam, WIPO, popis, zkratka, pojem, IUCN, termín, WFP, IFAD, UNIDO, WHO, IRIN, UPU, wiki, OAS, ILO, akronym, UNASUR, přesný výraz, UNHCR, OSN, vysvětlení, IBRD, IMF, UNOPS, informace, heslo, UNESCO, UNSSC, WWF, co znamená, WBG, význam slova, IPSF, ITU, definice, UNDP, UNCHR, AI, NATO, co to je, UN, zkratková slova, ICAO, WTO, popis, synonymum, IAEA, UNEP, FAO, akronymy, CAN, zkratkové slovo, zkratky, WMO.