Zkratky
Seznam zkratek v kategorii Úřady a ministerstva

Úřady a ministerstva

Byrokracie se v České republice neustále zvyšuje. Přibývají nová ministerstva a nové úřady. Občas jsou naštěstí i nějaké z nich zrušeny. Vyznat se v nich je pro běžného člověka docela složité. Proto vám přinášíme seznam zkratek úřadů a ministerstev kde se dozvíte například co je to MMR, ÚZSVM nebo SME.

  • 1

Klíčová slova: MMR, zkratková slova, význam pojmu, ČZPI, ČOI, MK, MF, popis, vysvětlení, přesný význam, MPSV, ČR, MZe, ČSÚ, ČIŽP, ČÚZK, ÚZSVM, definice, MŠMT, popis, MPO, SME, pojem, MO, význam, KCP, MD, ÚPV, význam slova, zkratka, STK, co znamená, MS, co to je, SNP, akronymy, ČBÚ, ÚOHS, SÚJB, MI, PF ČR, akronym, ERÚ, ES, MV, ČHMÚ, MŽP, MZV, synonymum, FBI, NBÚ, heslo, zkratky, informace, FNM, SEI, termín, HZS ČR, wiki, ZPF, SSHR, EP, ČTÚ, přesný výraz, MZ, ČNB, ČŠI, SFŽP ČR, zkratkové slovo.