Zkratky
Seznam zkratek v kategorii Akademické tituly

Akademické tituly

V této části webu je přes 30 zkratek akademických titulů. Některé z nich se již nepoužívají, resp. neudělují (např. CSc. nebo RSDr.) a jiné se zase udělují pouze v cizině.

  • 1

Klíčová slova: definice, zkratkové slovo, Mgr., RNDr., co to je, BcA., MDDr., MSDr., ICDr., RTDr., Ing., ThLic., CSc., Prof., DIS, synonymum, vysvětlení, přesný výraz, Th.D., zkratky, Bc., informace, Ing. arch., RCDr., pojem, Doc., co znamená, RSDr., DSc., přesný význam, význam slova, MgA., wiki, význam pojmu, popis, ThDr., PhDr., popis, termín, zkratka, PharmDr., JUDr., MUDr., Ph.D., DrSc., akronym, MBA, zkratková slova, heslo, akronymy, Dr., PaedDr., ThMgr., význam, PhMr., MVDr.,