Zkratky
Seznam zkratek v kategorii Fyzikální jednotky

Fyzikální jednotky

V kategorii fyzikální jednotky se nachází zkratky základních i odvozených jednotek soustavy SI (zkratka z francouzského Le Systeme International d Unités) v různých kombinacích s nejpoužívanějšími předponami soustavy SI (mili, mikro, mega, giga apod.)

Základních fyzikálních jednotek soustavy SI je sedm - délka, hmotnost, čas, elektrický proud, termodynamická teplota, látkové množství a svítivost.
Klíčová slova: kV, informace, pW, pojem, kH, GA, TT, význam pojmu, W, MH, TA, Hz, MT, MJ, synonymum, kA, MPa, MHz, µWb, přesný výraz, MBq, A, mWb, MC, pBq, akronymy, TGy, V, Z, nT, µN, GPa, as, nGy, zkratka, µΩ, TPa, MΩ, pΩ, popis, kC, lbs, TW, mV, Ω, Sv, TWb, pC, µW, GT, µGy, TV, pS, pN, mBq, co znamená, kPa, nS, GΩ, µA, mPa, h, nF, pGy, pWb, pPa, wiki, kT, kS, termín, GSv, mC, nJ, kHz, rad, GBq, PHz, GWb, pSv, TS, GC, TC, kBq, MS, min, µH, pV, kW, µT, µPa, kWb, GGy, heslo, nA, f, přesný význam, µJ, MV, µs, GS, MW, µS, pF, akronym, mH, pH, mJ, mA, význam slova, AC, kN, d, s, ns, µBq, pJ, GV, X, TSv, zkratkové slovo, TBq, nWb, nC, GF, sr, TH, µF, GN, mS, nH, vysvětlení, mW, definice, mN, EHz, TF, Gy, kJ, mF, pA, µV, kSv, DC, nΩ, kGy, nN, TJ, MF, MA, GW, MWb, zkratková slova, µSv, TN, MSv, mSv, nPa, popis, nV, zkratky, Bq, mGy, nSv, mΩ, GHz, co to je, ms, fs, GJ, nW, ps, GH, µC, pT, MGy, TΩ, R, MN, význam, mT, nBq, kΩ, kF.