Zkratky
Co znamená zkratka OAS z kategorie Mezinárodní organizace? Zkratková slova a akronymy

OAS

Zkratka OAS znamená

Organization of American States

Zkratka OAS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka OAS znamená:

Organizace amerických států




Co znamená zkratka OAS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka OAS je v kategorii Mezinárodní organizace

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka OAS. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Tento text (OAS) můžete sdílet s vašimi kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Klíčová slova: přesný význam, popis, zkratky, přesný výraz, Mezinárodní organizace, význam, akronym, význam pojmu, slovo, pojem, zkratkové slovo, zkratková slova, Mezinárodní organizace, termín, OAS, informace, co to je, synonymum, vysvětlení, popis, definice

Doporučujeme tyto zkratky, výrazy a akronymy

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.