Zkratky
Seznam zkratek v kategorii Chat a diskuze

Chat a diskuze

Přehled položek ze seznamu zkratek projektu Superia.cz. Zobrazeny hesla, akronymy a zkratková slova z kategorie Chat a diskuze. Řazeno od nejnovějších pro nejstarší. 1. strana výpisu s 48 zkratkami.


Klíčová slova: termín, Chat a diskuze, zkratkové slovo, přesný význam, zkratková slova, význam pojmu, definice, zkratka, seznam zkratek, heslo, wikipedia, vysvětlení, synonymum, akronym, pojem, slovo, význam, Chat a diskuze a akronymy.

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme.