Zkratky
Co znamená zkratka LBK z kategorie Zkratky krajů ČR? Zkratková slova a akronymy

LBK

Zkratka LBK znamená

Liberecký kraj
Co znamená zkratka LBK Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Zkratky krajů ČR

Zkratka LBK je v kategorii Zkratky krajů ČR

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka LBK. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Vzhledem k tomu, že počet kombinací písmen je omezený a zkratek je velmi mnoho, má většina z nich víc významů.

Tento text (LBK) můžete sdílet s blízkými na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Klíčová slova: Zkratky krajů ČR, co to je, popis, zkratková slova, synonymum, Zkratky krajů ČR, heslo, akronym, slovo, akronymy, informace, LBK, zkratka, co znamená, význam pojmu, význam, zkratkové slovo, vysvětlení, zkratky, popis, pojem

Zkuste také následující zkratky a zkratková slova

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?