Zkratky

Co znamená zkratka KSČ-ČSSP? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

KSČ-ČSSP


Co znamená zkratka KSČ-ČSSP Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Politické strany

Zkratka KSČ-ČSSP znamená:

Komunistická strana Československa -Československá strana práce

Zkratka KSČ-ČSSP patří do kategorie Politické strany a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka KSČ-ČSSP. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?