Zkratky

Co znamená zkratka IC? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IC


Co znamená zkratka IC Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka IC znamená:

I See..

Zkratka IC má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IC znamená:

Aha, rozumím

Zkratka IC patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka IC. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Tip na výlet! Jeďte do města Příbram. Hlavní turistickou atrakcí je největší hornické muzem v ČR.