Zkratky

Co znamená zkratka SOHO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

SOHO


Co znamená zkratka SOHO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka SOHO znamená:

Small Office Home Office

Zkratka SOHO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka SOHO znamená:

Malá domácí kancelář

Zkratka SOHO patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou SOHO. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.