Zkratky

Co znamená zkratka IFAD? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IFAD


Co znamená zkratka IFAD Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IFAD znamená:

International Fund for Agriculture Development

Zkratka IFAD má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IFAD znamená:

 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj

Zkratka IFAD patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky IFAD. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá ostravská vlajka, pardubická vlajka nebo vlajka Liberce?