Zkratky

Co znamená zkratka EOT? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

EOT


Co znamená zkratka EOT Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka EOT znamená:

End of Topic

Zkratka EOT má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka EOT znamená:

Konec tématu

Zkratka EOT patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka EOT. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Tip na výlet! Jeďte do města Příbram. Hlavní turistickou atrakcí je největší hornické muzem v ČR.