Zkratky

Co znamená zkratka WWW? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WWW


Co znamená zkratka WWW Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka WWW znamená:

World Wide Web

Zkratka WWW má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WWW znamená:

Celosvětový web

Zkratka WWW patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka WWW. Informace jsou bez záruky. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?