Zkratky

Co znamená zkratka TC? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TC


Co znamená zkratka TC Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka TC znamená:

Tachov

Zkratka TC patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka TC. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá ostravská vlajka, pardubická vlajka nebo vlajka Liberce?