Zkratky

Co znamená zkratka IPSF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IPSF


Co znamená zkratka IPSF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IPSF znamená:

International Pharmaceutical Students Federation

Zkratka IPSF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IPSF znamená:

Mezinárodní federace studentů farmacie

Zkratka IPSF patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky IPSF. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte jak vypadá vlajka Gruzie, vlajka Mexika nebo vlajka Tádžikistánu?