Zkratky

Co znamená zkratka D. C.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

D. C.


Co znamená zkratka D. C. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka D. C. znamená:

da capo

Zkratka D. C. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka D. C. znamená:

od začátku

Zkratka D. C. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka D. C.. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?