Zkratky

Co znamená zkratka IT? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IT


Co znamená zkratka IT Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka IT znamená:

Information technology

Zkratka IT má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IT znamená:

Informační Technologie

Zkratka IT patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou IT. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajku Mělníka nebo berounskou vlajku? Tyto a další vlajky naleznete zde.