Zkratky

Co znamená zkratka ÚZSVM? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ÚZSVM


Co znamená zkratka ÚZSVM Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Úřady a ministerstva

Zkratka ÚZSVM znamená:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Zkratka ÚZSVM patří do kategorie Úřady a ministerstva a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky ÚZSVM. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Víte jak vypadá Příbramská vlajka nebo kde se nachází úřad práce v Příbrami? Pokud ne, dozvíte se to zde.