Zkratky

Co znamená zkratka MO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

MO


Co znamená zkratka MO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka MO znamená:

Most

Zkratka MO patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce MO. Informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.