Zkratky

Co znamená zkratka espr.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

espr.


Co znamená zkratka espr. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka espr. znamená:

espressivo

Zkratka espr. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka espr. znamená:

výrazně

Zkratka espr. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka espr.. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Zde naleznete pouze stručná vysvětlení zkratek. Podrobné vysvětlení zkratek naleznete na stránkách právě tady.