Zkratky

Co znamená zkratka fff? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

fff


Co znamená zkratka fff Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka fff znamená:

forte fortissimo

Zkratka fff má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka fff znamená:

velikou silou

Zkratka fff patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky fff. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Zde naleznete pouze stručná vysvětlení zkratek. Podrobné vysvětlení zkratek naleznete na stránkách právě tady.