Zkratky

Co znamená zkratka NJ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

NJ


Co znamená zkratka NJ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka NJ znamená:

Nový Jičín

Zkratka NJ patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka NJ. Informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.