Zkratky

Co znamená zkratka GA? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GA


Co znamená zkratka GA Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka GA znamená:

General of the Army (United States Army)

Zkratka GA má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GA znamená:

Armádní generál (jen při válce) (Armáda Spojených států)

Zkratka GA patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky GA. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Znáte dobře státní vlajky? Víte, jak vypadá vlajka Rwandy, vlajka Peru nebo vlajka Japonska?