Zkratky

Co znamená zkratka TLDR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TLDR


Co znamená zkratka TLDR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka TLDR znamená:

Too Long Dont Read

Zkratka TLDR má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka TLDR znamená:

Moc dlouhé nečíst

Zkratka TLDR patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky TLDR. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.