Zkratky

Co znamená zkratka LTJG? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

LTJG


Co znamená zkratka LTJG Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka LTJG znamená:

Lieutenant (Junior Grade, United States Navy)

Zkratka LTJG má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka LTJG znamená:

(Mladší) poručík (Námořnictvo Spojených států)

Zkratka LTJG patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste na stránce popisující zkratku LTJG. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?