Zkratky

Co znamená zkratka LN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

LN


Co znamená zkratka LN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka LN znamená:

Louny

Zkratka LN patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky LN. Informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Známé středočeské lázeňské město proslulé svojí minerální vodou. Víte o čem je řeč? Ano, jedná se o Poděbrady. Více zde.