Zkratky

Co znamená zkratka TANJ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TANJ


Co znamená zkratka TANJ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka TANJ znamená:

There Ain\'t No Justice

Zkratka TANJ má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka TANJ znamená:

Není zde spravedlnost

Zkratka TANJ patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou TANJ. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte dobře státní vlajky? Víte, jak vypadá vlajka Rwandy, vlajka Peru nebo vlajka Japonska?