Zkratky

Co znamená zkratka WFP? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WFP


Co znamená zkratka WFP Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka WFP znamená:

World Food Programme

Zkratka WFP má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WFP znamená:

Světový potravinový program

Zkratka WFP patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky WFP. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Je váš miláček daleko? Pošlete mu sms na dobrou noc. Na výběr jsou sms na dobrou noc pro kluka nebo sms na dobrou noc pro holku.