Zkratky

Co znamená zkratka LBK? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

LBK


Co znamená zkratka LBK Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Zkratky krajů čr

Zkratka LBK znamená:

Liberecký kraj

Zkratka LBK patří do kategorie Zkratky krajů čr a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka LBK. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Vzhledem k tomu, že počet kombinací písmen je omezený a zkratek je velmi mnoho, má většina z nich víc významů.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?