Zkratky

Co znamená zkratka TTF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TTF


Co znamená zkratka TTF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Geocaching

Zkratka TTF znamená:

Third To Find

Zkratka TTF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka TTF znamená:

Třetí nálezce cache

Zkratka TTF patří do kategorie Geocaching a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou TTF. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.