Zkratky

Co znamená zkratka UNESCO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNESCO


Co znamená zkratka UNESCO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNESCO znamená:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Zkratka UNESCO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNESCO znamená:

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

Zkratka UNESCO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou UNESCO. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.