Zkratky

Co znamená zkratka SUSFU? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

SUSFU


Co znamená zkratka SUSFU Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka SUSFU znamená:

Situation Unchanged, Still F*cked Up

Zkratka SUSFU má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka SUSFU znamená:

Situace beze změn, stále je to v p*deli

Zkratka SUSFU patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka SUSFU. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?