Zkratky

Co znamená zkratka AI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

AI


Co znamená zkratka AI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka AI znamená:

Amnesty International

Zkratka AI má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka AI znamená:

Amnesty International

Zkratka AI patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky AI. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Známé středočeské lázeňské město proslulé svojí minerální vodou. Víte o čem je řeč? Ano, jedná se o Poděbrady. Více zde.