Zkratky

Co znamená zkratka UL? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UL


Co znamená zkratka UL Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka UL znamená:

Ústí nad Labem

Zkratka UL patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou UL. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.