Zkratky
Co znamená zkratka mp z kategorie Hudební zkratky? Zkratková slova a akronymy

mp

Zkratka mp znamená

mezzo piano

Zkratka mp má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka mp znamená:

středně slabě, polohlasně
Co znamená zkratka mp Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka mp je v kategorii Hudební zkratky

Právě jste se dozvěděli definici zkratky mp. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Budeme rádi, pokud budete popis zkratky mp sdílet s vašimi přáteli na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Klíčová slova: popis, zkratky, přesný význam, pojem, význam pojmu, Hudební zkratky, slovo, synonymum, heslo, definice, wiki, význam, popis, akronym, zkratka, co to je, zkratkové slovo, Hudební zkratky, vysvětlení, akronymy, význam slova

Výběr z náhodných zkratek a zkratkových slov

Víte, co je to kalač, žakár nebo ocílka?