Zkratky

Co znamená zkratka ISK? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ISK


Co znamená zkratka ISK Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Měny

Zkratka ISK znamená:

Islandská koruna

Zkratka ISK patří do kategorie Měny a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou ISK. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?