Zkratky

Co znamená zkratka BOT? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BOT


Co znamená zkratka BOT Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka BOT znamená:

Back On Topic

Zkratka BOT má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BOT znamená:

Zpátky k věci

Zkratka BOT patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka BOT. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.