Zkratky

Co znamená zkratka pΩ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů


Co znamená zkratka pΩ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka znamená:

Pico-ohm

Zkratka patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky pΩ. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?