Zkratky

Co znamená zkratka orch.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

orch.


Co znamená zkratka orch. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka orch. znamená:

orchestra, orchestr, orchestrální

Zkratka orch. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky orch.. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je to kalač, žakár nebo ocílka?