Zkratky

Co znamená zkratka fag.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

fag.


Co znamená zkratka fag. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka fag. znamená:

fagotto

Zkratka fag. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka fag. znamená:

fagot

Zkratka fag. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou fag.. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Zde naleznete pouze stručná vysvětlení zkratek. Podrobné vysvětlení zkratek naleznete na stránkách právě tady.